کارفرما عنوان #
شركت سيمان قشم انجام عملیات ساخت و نظارت بر ساخت تجهیزات، عملیات ساخت و نصب اسکلت فلزی کارخانه سیمان قشم 1
شرکت سیمان آبیک نصب و راه اندازي تجهيزات برق، كنترل، ابزار دقيق طرح افزایش ظرفیت کارخانه سیمان آبیک 2
شرکت سیمان بوشهر نصب آسیاب سیمان بوشهر 3
شرکت صنایع سیمان بوشهر مشاوره و اصلاح سیستم توزیع سیمان بوشهر 4
شرکت فرآورده های لبنی بل - روزانه تهیه و اجرای تأسیسات برق و مکانیک کارخانه بل روزانه واقع در شهرک صنعتی کاسپین 5
Lorem Company 6
لیست کامل پروژه ها