خدمات مکانیک

واحد مکانیک شرکت احداث کنترل با تکیه بر توانائیهای نیروهای تخصصی خود و همچنین ماشین آلات سبک و سنگین با استفاده از آخرین فناوریهای روز آمادگی دارد در عرصه اجرای پروژه های و ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیک و تأسیسات جانبی مانند سیستم سوخت رسانی و آب رسانی و ... پروژه های صنعتی ارائه خدمات نماید.

سوابق اجرایی خدمات پیمانکاری مکانیک

کارخانه فرآورده های لبنی بل روزانه : تهیه و اجرای تأسیسات برق و مکانیک
کارخانه سیمان قشم :
عملیات ساخت و نصب تجهیزات افزایش ظرفیت -
ساخت و نظارت بر ساخت و نصب اسکلت فلزی افزایش ظرفیت -
نصب و راه اندازی تجهیزات برق و مکانیک آسیاب سیمان وآسیاب مواد -
نصب و راه اندازی یک دستگاه الکتروفیلتر آلکالی بای پاس -
کارخانه سیمان دشتستان :
ترنصب آسیاب سیم -
نصب الکتروفیل -