کارفرما عنوان #
شرکت توزیع نیروی برق گیلان پروژه مدیریت مصرف و پیک سایی در طرح کاهش مصرف مشترکین خانگی، اداری و تجاری در مدیریت بار 1
شرکت پتروشیمی غدیر ممیزی فنی و انرژی و شناسایی محل اتلاف و مازاد مصرف مجتمع پتروشیمی غدیر 2
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید قند و شکر 3
شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان انجام خدمات عملیات استقرار سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 4
شرکت برق منطقه ای یزد ممیزی فنی انرژی، تعیین برچسب انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 5
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد انجام مطالعات و ارائه گزارش توجیهی فنی - اقتصادی طرح بازیافت انرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی از طریق توربین انبساطی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد 6
شرکت سیمان هرمزگان انجام امور ممیزی انرژی حرارتی و الکتریک مربوط به دو خط تولید کارخانه سیمان هرمزگان 7
سیمان کیاسر ممیزی انرژی سیمان کیاسر 8
سازمان بهره وری انرژی ایران نظارت بر اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در سیمان اردستان و سیمان خوزستان 9
سازمان ملی استاندارد طرح هماهنگ اجرای استاندارد 10
سازمان بهره وری انرژی ایران اجرای اقدامات بهینه سازی در ساختمان سی اطاقه شماره 2 سابا 11
سیمان نهاوند ممیزی انرژی سیمان نهاوند 12
سیمان ساروج اصفهان ممیزی انرژی سیمان ساروج اصفهان 13
سیمان بجنورد ممیزی انرژی سیمان بجنورد 14
سیمان لامرد ممیزی انرژی سیمان لامرد 15
لیست کامل پروژه ها