خدمات حفاظت کاتدی

طراحی و اجرای سیستم های حفاظت کاتدی، مدیریت خوردگی، بازرسی فنی و خوردگی
مشاوره در زمینه کنترل خوردگی و حفاظت شامل حفاظت کاتدی، رنگ و پوشش، ممانعت کننده های خوردگی و ...
انجام تحقیقات در زمینه های خوردگی، حفاظت کاتدی، پوششها، ممانعت کننده های خوردگی و برگزاری کارگاههای آموزشی
ست پوشش خطوط لوله دفنی و ترمیم نقاط معیوب پوشش

سوابق اجرایی حفاظت کاتدی و مدیریت خوردگی

پالایشگاه تهران -
نبار نفت هرمز انرژی در بندر عباس -
نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون -
خطوط لوله انتقال آب شهرهای قم-
کارخانه سیمان تهران-
کارخانه فوالد سیرجان ایرانیان - و بیش از 70 پروژه دیگر در زمینه خوردگی، حفاظت کاتدی و تست پوشش خطوط لوله و مخازن در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، آب، فولاد، سیمان